Дії в наслідок настання страхового випадку


 

Дії застрахованої особи, необхідні для отримання допомоги, гарантованої договором страхування


У разі настання страхової події (раптовому захворюванні, нещасному випадку та інших подіях, вказаних у Договорі страхування, витрати за якими відшкодовує Страховик згідно з обраною Програмою страхування) Застрахованій особі або її представнику необхідно негайно, як тільки це стане можливим, проте не пізніше 24 годин з моменту настання події, звернутись у Міжнародну асистуючу компанію Mondial Assistance за номером телефона:

Mondial Assistance International S.A.
Tel.: 00 43 1 52 503 66 50

та повідомити наступні дані:
• ім'я та прізвище Застрахованої особи, що потребує допомоги;
• назву Страхової компанії та номер даного Договору страхування;
• термін дії Договору страхування та Програму страхування;
• обставини та зміст події, характер необхідної допомоги;
• місцезнаходження Застрахованої особи, що потребує допомоги, контактний телефон та адресу;
• назву та адресу лікувального чи іншого закладу, якщо допомогу вже надали чи почали надавати.

Звертайтесь цілодобово у Міжнародну асистуючу компанію Mondial Assistance International за вищевказаним номером телефону, російською, англійською або мовою країни перебування. В подальшому необхідно керуватись вказівками працівників асистуючої компанії, які нададуть Застрахованій особі необхідну інформацію та інструкції щодо подальших дій і направлять до медичного закладу, де їй буде надана допомога за рахунок Страховика в межах, визначених умовами страхування.

Якщо в екстрених випадках Застрахована особа з незалежних від неї причин потрапляє до медичного закладу без посередництва асистуючої компанії (наприклад, в разі потреби невідкладної допомоги), не маючи при цьому можливості повідомити Mondial Assistance International, вона або особа, що її представляє, зобов'язана повідомити про настання страхового випадку працівників асистуючої компанії як тільки це стане можливим, проте не пізніше 2-х діб з моменту настання події.

Якщо Застрахована особа з об'єктивних, незалежних від неї причин була вимушена самостійно оплатити за кордоном послуги, які відшкодовуються за умовами Правил страхування та даного Договору страхування, Страховик відшкодовує ці витрати Застрахованій особі в порядку, передбаченому умовами даного Договору.

У випадку недотримання Застрахованою особою вимог даної Інструкції, Страховик має право відмовити у відшкодуванні витрат.

Якщо Застрахована особа самостійно оплатила вартість медичних та інших послуг у разі настання страхового випадку на час її перебування за кордоном та, без поважних причин, не узгодила ці витрати із Асистуючою компанією чи Страховиком, Страховик може відшкодувати ці витрати, відповідно до умов Договору страхування, після повернення Застрахованої особи в країну постійного проживання, в розмірі не більше 25 (двадцяти п'яти) % від суми заявленого документально підтвердженого розміру збитку.